Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Munkaelemző - (FEOR 3161-26) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Munkaelemző
FEOR-kód 3161-26
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
 • (alcsoport) Üzemfenntartási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Gazdasági társaságok, termelési egységek munkafolyamatait elemzi, tervezi és kialakítja a munka optimális munkaerő-ráfordítással való végrehajtásának lépéseit, a folyamatsorrendeket.Elemzi és megállapítja a technológiai folyamatok számára a műveletek tervszerű és nem tervszerű időegységeit, illetve javaslataival hozzájárul a gazdaságos munkamegosztás kialakításához.
Jellemző tevékenységek
 • értelmezi a munkafeladat tárgyának előállításával, a gyártási folyamattal összefüggő dokumentációt
 • összeveti a kiindulási és a végállapotot
 • elemi műveletekre, makro-, illetve mikro folyamatszakaszokra tagolja az elvégzendő feladatokat
 • tanulmányozza az elemi mozdulatokat
 • méréseket végez a termelést befolyásoló tényezők, illetve a tényidő adatok megállapításához
 • fénykép és videó felvételeket készít a munkafolyamatok tény-elemzése céljából
 • gyűjti és elemzi a normák teljesítésének alakulását és a munkafolyamatok hatékonyságát jellemző adatokat
 • megállapítja az elemi műveletek elvégzéséhez szükséges erőforrásokat (munkaerőigény, anyag-, és gépszükséglet)
 • megfigyeli a környezeti hatásokat a helyszínen a tényállapot rögzítése céljából
 • elemzi a technikai és technológiai eszközöket, anyagokat, az energiák felhasználását
 • matematikai számításokat végez az összegyűjtött adatok kiértékelésénél
 • kiértékeli a dolgozókkal készített, rőgzített interjútkat
 • leírja a munkafeladatokat az összehasonlító dokumentációkban hasonló munkatárgyakat keresve
 • megállapítja az előkészületi, kivitelezési, járulékos, pihenő, pót és befejezési időket
 • kidolgozza a veszteségek megszüntetésének, illetve a tartalékok hasznosításának módozatait
 • felállítja a megfelelő műveleti sorrendet a feladatok természetéből adódó kötöttségek és az erőforrásbeli korlátok figyelembevételével
 • elemzi az adott technológiából fakadó munkamegosztásnak, az egyéni és csoportos munkahelyek kialakításának lehetőségeit
 • elkészíti a gyártási folyamat részleteinek módosítására vonatkozó elemzést, tanulmányt
 • kezdeményezi a munkamódszert, munkakialakítást és a munkakörnyezetet javító intézkedéseket
 • tanulmányozza és érvényesíti a munkavégzéssel kapcsolatban megjelenő jogi szabályozásokat, európai uniós irányelveket
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Munkályának színhelye változó, függ a vizsgált folyamat jellegétől.
 • Előfordul gyártócsarnokokban is, de fő tevékenységeit számítógéppel, irodai környezetben végzi.
Egészségügyi tényezők
 • álló és ülő testhelyzetben végezhető, gyakori helyváltoztatással járó jellemzően szellemi tevékenység
 • a számítógép folyamatos használata, illetve a kijelzők olvasása fokozott szemterhelést jelent
 • a munkafolyamat vizsgálata közben a helyszín függvényében por, illetve zajártalom léphet fel
 • üzemi munkafolyamatok megfigyelésekor a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
Pszichikai tényezők
 • az erős koncentráció fárasztó lehet
 • sokszor komoly anyagi felelősség is terhelheti, ami jelentős idegrendszeri megterheléssel járhat
 • a munka elvégzése figyelmet, pontosságot, és koncentrálóképességet követel
Várható változások
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi előírások, melyeket figyelembe kell venni a termelési folyamatok során.
 • Az adatgyűjtés, adatfeldolgozás magas fokú computerizálódása, a folyamatok minél szélesebb körű digitalizálása egyre jellemzőbb lesz.
 • Új technológiák, technikai megoldások kerülnek bevezetésre, ami szükségessé teszi a vállalati folyamatok rendszeres felülvizsgálatát, elemzését és átdolgozását.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (60%)
(40%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások