Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Számviteli ügyintéző - (FEOR 3614-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Számviteli ügyintéző
FEOR-kód 3614-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Pénzügyi, gazdasági ügyintézők
Bemutatás
Rövid leírás Ellátja, illetve intézi a gazdasági szervezet könyvelési, beszámolási, ellenőrzési és egyéb számviteli feladataival kapcsolatos teendőket. Szükség esetén nyilvántartja az álló- és fogyóeszközöket, részt vesz a költségszámításokban, leltározásban és az ezzel összefüggő tevékenységekben.
Jellemző tevékenységek
 • nyilvántartja a megrendeléseket és szerződéseket
 • kiállítja a számlát és gondoskodik a belső szabályzat szerinti aláírásokról
 • postázza a számlát és a másolatot eljuttatja a könyvelésre
 • érkezteti, majd formailag és tartalmilag ellenőrzi a beszállítói számlákat
 • a belső szabályzat szerint igazoltatja a számlát
 • összegyűjti a számla mellékleteit, előkészíti a számlát az utaláshoz, majd továbbítja a könyvelésre
 • elkészíti a banki átutalást, a banknál bejelentett módon aláírattat, majd iktatja a bankkivonatot
 • a bankkivonatot egyezteti az utalásokkal, figyeli a banki egyenleget, a bankkivonatokat továbbítja a könyvelésre
 • kezeli a pénztárfogalmat
 • a számviteli törvény alapján a számlákról analitikus nyilvántartást vezet
 • nyilvántartásba veszi a készletet és vezeti a készletváltozást
 • nyilvántartásba veszi a tárgyi eszközöket értékhatár szerint és vezeti az állományváltozást
 • részt vesz a leltározásban
 • elszámolja a dolgozók munkabérét, elkészíti a bérfeladást, lejelenti a járulékokat és elvégzi az utalást
 • főkönyvi számlákra könyveli a feladásokat
 • közreműködik a beszámoló készítésben, az adatszolgáltatásban
 • speciális feladatokat végez (könyveli az eredeti és módosított előirányzatot, kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral, elszámolja a külföldi kiküldetéseket, segítséget nyújt a felügyeleti szerv részére történő beszámoló elkészítéséhez)
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, irodában végzett munka
Egészségügyi tényezők
 • Túlnyomórészt ülő munka megterheli a belső szerveket, a gerincet
 • A túlnyomóan számítógéppel végzett munka rontja a szemet, általában károsítja az egészséget
 • A légkondicionáló allergiás és felsőlégúti panaszokat okoz
Pszichikai tényezők
 • Jó kombinációs készség szükséges az összefüggések felismeréséhez
 • Az egyre kevesebb munkatárs által az idő szorításában végzett munka fokozza a stresszt
Várható változások
 • A közepes és nagyobb vállalatok legnagyobb részének szüksége van önálló pénzügyi szakemberre, így a számviteli ügyintézők munkája biztosnak látszik
 • A szakma iránti igényt az adott vállalat piaci helyzete befolyásolhatja leginkább, de hatással van az infláció, a fizetőképes kereslet, a banki hitelkonstrukciók, az aktuális kormányzati gazdaságpolitika és az Európai Unió gazdasági helyzete is.
 • Inkább a magasabban képzett munkavállalók lesznek előnyben, irántuk nagyobb arányban növekszik a kereslet
 • A gyorsan változó gazdasági és társadalmi folyamatok miatt egyre fontosabb a stressztűrő képesség
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások