Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Anyaggazdálkodó, felvásárló - (FEOR 3623-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Anyaggazdálkodó, felvásárló
FEOR-kód 3623-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök
Bemutatás
Rövid leírás Saját szervezete (pl. termeltető vállalat, feldolgozó üzem, vállalkozás) számára biztosítja a szükséges anyagokat és eszközöket, szervezi, irányítja és ellenőrzi a termékek, nyersanyagok, berendezések, eszközök beszerzését, elosztását, felhasználását.Megbízás alapján, vagy viszonteladás céljából felkutatja a termelőket, felbecsüli a termék minőségét, illetve megállapodik a termelővel és megvásárolja az árukat, termékeket, szolgáltatásokat.
Jellemző tevékenységek
 • marketing tevékenységet végez, figyelemmel kíséri a vállalkozással kapcsolatban lévő piacot és szereplőit
 • összegzi a beérkező igényeket, a piaci lehetőségeket, vásárlási feltételeket
 • információt szerez a követelményekről, illetve a meglévő készletről
 • megtervezi az aktuális beszerzések, felvásárlás időrendjét, a követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások kiválasztását
 • összeveti az értékesítési és beszerzési lehetőségeket
 • ajánlatokat ad és kér, illetve módosít
 • döntést hoz a felvásárlási, beszerzési lehetőségekről
 • képviseli a megrendelő igényeit az eladóval történő tárgyaláson
 • meghatározza, jóváhagyja a szerződési feltételeket és szerződéseket köt
 • továbbítja a megrendeléseket
 • egyeztetei a szállítási határidőket és a határidőknek megfelelően ütemezi a munkákat
 • kapcsolatot tart a beszállítókkal, termelőkkel, koordinálja a szállítási folyamatokat
 • megszervezi a rakodási tevékenységeket, gondoskodik a rakodás személyi és tárgyi feltételeiről, a balesetmegelőzésről
 • szabályszerűen átveszi, begyűjti a terméket, árut, nyersanyagot stb.
 • ellenőrzi az áru, termék, szolgáltatás minőségét
 • biztosítja a pénzforgalmat, a termékekért járó készpénz átadását, illetve átvételét
 • munkaerő-gazdálkodást végez, elkészíti a munkaidő-beosztást
 • adminisztrációs feladatokat lát el, nyilvántartást vezet, jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
 • új beszerzési forrásokat, beszállítókat kutat fel
 • szakmai kapcsolatokat alakít ki, kereskedelmi rendezvényeket látogat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A felvásárló telephelyén vagy mérlegházakban, többnyire az időjárástól védett körülmények között dolgozik.
 • A termelők, beszállítók felkutatása, és a kapcsolattartás sok utazással járhat.
 • De a hulladék vagy terményfelvásárlás területén gyakran kényszerülhet szabadtéri munkavégzésre is, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak.
 • A munkavégzés történhet védett, zárt helyen, belső és külső helyszínen egyaránt , időnként változó munkahelyen ülve, járással, illetve állva.
 • a szállítási, rakodási, feldolgozási, vagy a karbantartási műveletek elvégzése közben a gépek üzemeltetése fokozottan balesetveszélyes munkaterületnek minősül
Egészségügyi tényezők
 • a legtöbb alapanyagot a felvásárlónak érzékszervi úton is vizsgálat alá kell vennie, tehát a jó látás, szaglás alapfeltétel ennek a munkának az elvégzéséhez
 • fogyatékkal élők, illetve mozgásukban korlátozottak számára ez a munkaterület nem ajánlott
 • a kar, a kéz és az ujjak épsége és használata szükséges
 • a jó látásélesség fontos az adminisztráció során
 • ép hallást és beszédkészséget igénylő tevékenységi terület
Pszichikai tényezők
 • az udvarias, türelmes magatartás az üzleti partnerekkel szemben alapkövetelmény
 • lényeges a fokozott figyelemösszpontosítás képessége
 • nagy terhet jelenthet az üzletek megkötése során a feszített, nagy nyomás alatt végzett munka
 • egyes területeken nagyértékű árukkal kell dolgozni, ami jelentős stressz-terheléssel jár és kiegyensúlyozott, stabil idegrendszert tesz szükségessé
 • a mérőműszerek használata, a számolások elvégzése koncentrált figyelmet kíván
 • a jó beszéd- , illetve kommunikációskészség elősegíti az együttműködést, a sikeres munkát
Várható változások
 • A környezetvédelmi előírások szigorodnak, a hulladék újrahasznosítás például egyre szélesebb körű lesz.
 • A szakmát és az iránta való keresletet leginkább a kül- és belkereskedelmi folyamatok befolyásolják.
 • A számítástechnika előretörésével, a folyamatok minél szélesebb körű digitalizálásával automatikusabbá, személytelenné válik ez a tevékenységi kör is, és új technológiák bevezetése, megismerése válik szükségessé.
 • Növekszik az idegen nyelvek, valamint az EU-s modell szerinti munkavégzés jelentősége ezen a munkaterületen is.
 • Az alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységek átszervezése várható, a jövőben a beszerzés redukálódik a megrendelésre, a feladat többi részét a beszállító végzi el.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (80%)
(20%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások