Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Magánnyomozó - (FEOR 3649-06) Munkakör
Alapadatok
Megnevezés Magánnyomozó
FEOR-kód 3649-06
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Igazgatási és jogi asszisztensek
Bemutatás
Rövid leírás Megbízási szerződés alapján gazdasági, házastársi és egyéb ügyekben, különböző nyomozási technikák, eszközök, módszerek alkalmazásával információkat, tényeket, adatokat és bizonyítékokat gyűjt, megfigyel, elemez, és az eredményeket összegzi.A hatályos, vonatkozó jogszabályok által nyújtott keretek között képviseli a megbízót, közreműködik jogainak, törvényes érdekeinek, követeléseinek érvényesítésében, kötelezettségei teljesítésében.
Jellemző tevékenységek
 • egyeztet a megbízóval: tájékoztatja a jogi, illetve szakmai határok adta lehetőségekről, a becsült költségekről
 • tevékenység szolgáltatására irányuló írásbeli szerződést köt
 • nyomozási tervet készít
 • alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, a speciális szakmai, etikai előírásokat, vezeti a kötelezően előírt okmányokat, nyilvántartásokat
 • igazolja magát az intézkedéssel érintett személy kérésére
 • adatot, információt, tényeket, dokumentumokat, bizonyítékokat felkutat, gyűjt
 • eseményeket figyel meg, dokumentál (leírás, kép-, hangfelvétel készítése stb.)
 • felderíti a megtörtént események körülményeit és beszerzi az ezekre vonatkozó dokumentumokat
 • szerződés keretei között kép- és hangfelvételt készít, illetve felhasznál
 • adatszolgáltatást, felvilágosítást, tájékoztatást kér, illetve ad, személyeket hallgat meg
 • nyilvános adattárakat (cégbírósági adattár, földkönyvi nyilvántartás stb.), számítástechnikai, híradástechnikai és adatrögzítő eszközöket használ
 • személyeket, tárgyakat kutat fel, illetve követést végez
 • személyeket, eseményeket figyel meg
 • jogsértés észlelésekor büntető-, szabálysértési és közigazgatási eljárást kezdeményez
 • archiválja a rögzített adatokat, információkat, hogy az alkalmas legyen a további felhasználásra
 • összesíti, elemzi és értékeli a tudomására jutott adatokat, információkat, bizonyítékokat
 • szakértőt, szaktanácsadót kér fel a közreműködésre
 • kapcsolatot tart a megbízóval, magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal, illetve bírósági eljárásban tanúként is meghallgatható
 • tájékoztatja a megbízót, írásos beszámolót készít a feladatai elvégzéséről
 • részt vesz a kamara által előírt továbbképzéseken, meghatározott vizsgákon
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne változó, zárt és szabad területen egyaránt dolgozhat, és esetleg baleset-, illetve támadás veszélyével is számolnia kell.
 • A napi munka változatos, a nyomozás, adatgyűjtés során rendszeresen más-más helyszíneket kell felkeresni.
 • A feladat ellátása utazással is járhat és gyakori a normál munkaidőn túli munkavégzés.
Egészségügyi tényezők
 • sokat jár, áll, gyalogol, esetleg fut
 • ép beszédkészség és jó hallás szükséges a szóbeli információk befogadásához
 • a rossz testtartás, huzamosabb ideig végzett ülőmunka eredményezhet gerincproblémákat
 • a végtagok megfelelő működése, jó fizikum alapkövetelmény
 • fogyatékkal élő személyeknek általában nem javasolt ez a munka
Pszichikai tényezők
 • szigorú titoktartási kötelezettség terheli
 • nagyfokú önfegyelem szükséges
 • fokozott figyelmet kívánó tevékenység
 • a pszichés nyomás jelentős lehet
 • a konfliktusos helyzetek, a stressz elkerülhetetlen, amit tudnia kell megfelelő módon kezelni
 • a gyakori helyváltoztatáshoz való jó alkalmazkodás lényeges
 • higgadt mérlegelés, és gyors, önálló döntések szükségesek
Várható változások
 • Egyre több magáncélra használt megfigyelési eszközt lehet beszerezni, annak ellenére, hogy ezeknek az eszközöknek igen jelentős része illegális.
 • Az uniós csatlakozás kapcsán várható a magánnyomozásra vonatkozó szabályok liberalizálása, ami maga után vonja a nemzetközi cégek piaci térhódítását.
 • A jövőben az etikus szakmai magatartás egyre hangsúlyosabbá válik.
 • A magánszféra védelme iránt növekvő igény mutatkozik a társadalomban, ugyanakkor a gazdasági biztonságra, a tájékozottságra való törekvés is fokozódik, ezáltal emelkedik a megbízások száma.
 • A szakma megbecsülése várhatóan emelkedni fog.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (40%)
(60%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások