Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Nyomozó - (FEOR 3655-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Nyomozó
FEOR-kód 3655-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
 • (alcsoport) Hatósági ügyintézők
Bemutatás
Rövid leírás Hatósági nyomozási tevékenységet folytat, a bűntényekkel (pl. gyilkosság, betörés, rablás, stb.) kapcsolatos tények és körülmények kivizsgálását végzi, adatokat, információkat gyűjt a bűneset megoldása, az elkövető megtalálása érdekében.
Jellemző tevékenységek
 • bejelentést fogad
 • jogsértés észlelésekor kezdeményezi a bűntető, illetve államigazgatási, szabálysértési és közigazgatási eljárás lefolytatását
 • szervezi és irányítja a nyomozást, miközben folyamtos kapcsolatatot tart a munkatársakkal és felettesekkel
 • helyszíni intézkedéseket tesz (pl.: tájékozódik a tényállásról, elindítja a forrónyomos üldözést)
 • utasítást ad atgyűjtésre, személykutatásra, felderíti a megtörtént tényeket, eseményeket és azok körülményeit
 • helyszíni szemlét tart, helyszínrajzot, -vázlatot, fényképet készíttet, elrendeli a laboratóriumi vizsgálatokat, adatok, információk, tárgyi bizonyítékok gyűjtését
 • jegyzőkönyvben rögzíti és rendszerezi a bizonyítási eszközöket
 • nyomozati tervet készít
 • értékeli, elemzi a rendelkezésre álló adatokat, a tudomására jutott információkat ellenőrzi, összegzi
 • a technikai eszközökkel rögzített adatokat, információkat archiválja, további felhasználásra alkalmassá teszi
 • kihallgatást, szembesítést tart és jegyzőkönyvben rögzíti a kihallgatás és/vagy helyszíni kihallgatás során előtalált és lefoglalt bizonyítási eszközökről
 • a nyomozás során kapcsolatot tart az ügyben érintettekkel
 • foganatosítja a személyi szabadságot korlátozó intézkedéseket, részt vesz a gyanúsított elfogásában, illetve segíti azt
 • házkutatást tart, melynek menetét és eredményét jegyzőkönyvben rögzíti
 • lezárja a nyomozást és összefoglaló jelentést, beszámolót készít a feladatok elvégzéséről, a nyomozás menetéről, eredményeiről
 • lefolytatja az államigazgatási eljárást, előkészíti a vádiratot
 • bűnmegelőzési tevékenységet végez
 • személyek, szervezetek megfigyelését végzi, figyelemmel kíséri a bűnöző életmódot folytatókat
 • közreműködik a hatósági engedélyhez kötött tevékenységek ellenőrzésében, szabálysértési eljárások lefolytatásában
 • adminisztrációs tevékenységet végez, dokumentál, kötelezően előírt okmányokat, nyilvántartásokat vezet
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helyszíne változó, gyakran utazással is járhat, zárt térben, irodában és szabad területen egyaránt dolgozhat.
 • Gyakori a normál munkaidőn túli munkavégzés.
 • A feladat ellátása során a balesetveszéllyel, esetleg támadással is számolni kell.
Egészségügyi tényezők
 • a felvételi eljáráskor nagyon szigorú alkalmassági vizsgálaton kell átmenni, ahol a pszichikai és fizikai-erőnléti felkészültségüket egyaránt vizsgálják
 • váltakoznak az üléssel és a járással, állással, gyaloglással, esetleg futással járó tevékenységek
 • rendkívül jó általános kondícióval, erőnléttel kell rendelkezni
 • a jó látása és ép hallása meghatározó a munkavégzésében
 • az egészségi alkalmasságot kizáró ok a normális élettani fejlődés elmaradása
 • férfiak esetében megkövetelt a 168 cm, nők esetében a 162 cm minimális testmagasság
Pszichikai tényezők
 • a rendőrségi szervezet megköveteli az engedelmességet, a szolgálati utasítások pontos betartását és végrehajtását
 • a tevékenység lelkileg, pszichikailag sokszor roppant megterhelő
 • olykor a munka „tárgyától” való elvonatkoztatásra van szükség az objektív és hatékony feladatellátáshoz
 • a fokozott társadalmi elvárásoknak is meg kell felelni, ami növeli a teljesítménykényszert, és az azzal járó pszichikai nyomást
 • a feladatok nagy része koncentrált tartós figyelmet igényel és stresszel jár
 • az emberekkel való közvetlen kapcsolat sokszor empátiát, tapintatot követel
 • az idő szorításában hozott dőntésekből, a különösen nagy felelősséggel járó feladatokból adódó stresszhatások kezelése nehéz
 • a toleranciát próbára tevő magatartásformák, verbális és fizikai agressziók megfelelő kezelése és előítélet mentesség szükséges
 • bármely idegesség és a legnagyobb feszültség esetén is meg kell őrizze felelősségérzetét
 • a munkaidő kiszámíthatatlansága rendszertelen életmód kialakulásához vezet, amihez alkalmazkodni kell
Várható változások
 • A prevenció erősödésével az egyszerűbb bűncselekmények száma csökkeni fog.
 • Emelkedés várható viszont a szervezett bűnözés, az erőszakos bűncselekmények száma tekintetében, és az elkövetés módszere durvul.
 • Növekedés várható a "fehérgalléros" bűnözés terén is, illetve előtérbe kerül az "intelligens" bűnözés.
 • A nyomozás során használt vegyi eszközök használatára vonatkozóan szigorodnak a környezetvédelmi előírások.
 • A kisközösségi rendőrségek létrehozására jelentős igény mutatkozik.
 • A szakma megbecsülése várhatóan emelkedni fog.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (70%)
(30%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások