Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Diszletező, díszítő - (FEOR 3714-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Diszletező, díszítő
FEOR-kód 3714-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
 • (csoport) Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
 • (alcsoport) Művészeti és kulturális foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Színpadi, televíziós és filmgyári produkciók számára elkészíti és elhelyezi a díszleteket, és az előadásnak megfelelően mozgatja azokat
Jellemző tevékenységek
 • Szakmai munkájához előtanulmányokat folytat, vázlatokat készít
 • Előkészül a napi munkához, előkészíti a szükséges szerszámokat, védőfelszereléseket
 • A díszlettervező tervrajzai és utasításai alapján a elkészíti és beállítja a díszleteket
 • Elhelyezi és rögzíti a díszleteket, az előadás után szétszedi, elszállítja
 • kipróbálja a színpadképek változását, ellenőrzi a biztonságos működés menetét
 • Festi, kasírozza a díszleteket
 • A tervező tervrajzai alapján díszletmaketteket, modelleket készít
 • Biztosítja az előadáshoz, illetve forgatáshoz szükséges kellékeket
 • Kezeli a zsinórpadlás, illetve az alsó gépezetet
 • Biztosítja a közlekedési és a menekülési útvonalak átjárhatóságát
 • Részt vesz a próba lebonyolításában, rögzíti a rendezői és tervezői változtatásokat, végrehajtja a rendező, színpadmester utasításait
 • Raktározza a díszleteket, a szerszámokat és a színpadi kiegészítő eszközöket
 • Jelenti az esetleges hibákat
 • Szükség esetén végrehajtja a statiszta szerepet
 • Ügyeletet teljesít az előadás alatt
 • Végrehajtja a nyílt illetve függöny mögötti gyors változásokat, kezeli a színpadi gépeket
 • Leereszti a vasfüggönyt, lezárja a színpadi gépek kezelőrendszereit
 • Segédkezik a zápor-és füstelvezető-berendezések kipróbálásában
 • Segédkezik az éves súlyterheléses próbákon
 • Elvégzi a vendégjáték alkalmával rábízott feladatokat
 • Költségkalkulációt készít, Információs és adminisztratív tevékenységet folytat
 • Betartja a munka-, tűz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi előírásokat
 • Folyamatosan felhasználja, bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit
 • Kialakítja, karbantartja portfolióját
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Állandóan zárt térben, sok mozgással járó munka
Egészségügyi tényezők
 • Az elkészített díszleteket elhelyezi, majd előadás után szétszedi, ami olykor jelentősebb súlyok emelését és cipelését jelenti, ami terheli a végtagokat és a gerincet.
 • A díszletek felállításakor gyakran magasban, állványokon vagy létrán mászva dolgozik, ami balesetveszélyes.
 • Allergizáló, egészségre károsító hatással lehet a fa csiszolásakor, vágásakor belélegzett por, a festékek, lakkok, ragasztók gőzének belélegzése, illetve az ezekkel az anyagokkal való érintkezés.
Pszichikai tényezők
 • Sokszor dolgozik feszített ütemben, mert a diszletnek a próbára el kell készülnie
 • Az előadás alatti munka és készenlét, a produkció sikeres végrehajtása stresszel jár
 • Sokszor kiváncsiskodó emberek szemeláttára dolgozik, ami feszültséget okoz.
 • Zárt termekben, gyakran zsúfolt, szűk térben, főleg állva dolgozik, esetenként létrán is, vagy toporogva, kis járással
Várható változások
 • Az alacsony jövedelmezőség és a nehéz fizikai munka miatt csökken a szakmát választók száma
 • A szakmában való boldoguláshoz szükséges idegen nyelv alkalmazása és folyamatos továbbképzés
 • Fontos az új iránti fogékonyság, mert a szakmában folyamatos technikai fejlesztés szükséges
 • Fel kell zárkózni technikailag a közép-európai színházak színvonalára
 • A kultúra nagyobb anyagi megbecsülést és odafigyelést igényel, csak ezzel együtt javulhat a szakma megbecsülése
 • Elengedhetetlen a stílusérzék, térlátás, önálló kezdeményezés, költségtudatosság, csapatmunka, folyamatos fejlődés, jó kommunikációs készség, vezetői képesség, de fontos a napra kész divat ismerete, és irányában történő érdeklődés.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (30%)
(70%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások