Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Gyermekfelügyelő, dajka - (FEOR 5221-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Gyermekfelügyelő, dajka
FEOR-kód 5221-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Személygondozási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Intézményekben vagy családoknál segíti a gondozókat, az óvodapedagógusokat és a pedagógusokat a gyermekek ellátásában, nevelésében, az önálló életvitelre való felkészítésben, környezetük rendjének, tisztaságának megteremtésében.
Jellemző tevékenységek
 • meghatározott napirend, illetve utasítás szerint végzi a gyermekek és fiatalok gondozását
 • előkészíti a gyerekek fogadását (szellőztetés, higiéniai eszközök bekészítése)
 • ellenőrzi és biztosítja az intézmény, az illemhely, a csoportszoba tisztaságát, fertőtleníti, tisztítja a gyermekek eszközeit, játékait
 • érkezéskor fogadja, távozáskor kikíséri a gyerekeket
 • szükség szerint segítséget nyújt a vetkőzés és az öltözködés során (az öltözködés tanítása)
 • kezeli a szülőtől való elszakadás következtében fellépő lelki-testi tüneteket (egyénre szabott lelki gondozás)
 • segíti a beilleszkedést, a konfliktushelyzetek kezelését a gyermek-gyermek és a felnőtt-gyermek kapcsolatokban a csoporton belül és kívül
 • előkészíti a foglalkozások eszközeit, majd a foglalkozások végén gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról
 • gyermekfelügyeletet lát el, irányítás mellett gondozza a gyerekeket
 • közreműködik a nevelési és gondozási tevékenységek szervezésében, a speciális szükségletű gyermekek ellátásában
 • segít a tisztálkodási teendők ellátásában, az egészségi, higiéniai szokások kialakításában és fejlesztésében, szükség esetén tisztába teszi a gyereket
 • étkeztetési feladatokat végez (a helyes étkezési szokások kialakulásának elősegítése, ételosztás, edények összegyűjtése), szükség esetén eteti a gyereket
 • biztosítja a nyugodt pihenés feltételeit (pl. ágyak, ágyneműk előkészítésével, ágyneműcserével)
 • rendezvényeken, ünnepélyeken aktívan közreműködik a szervezésben, lebonyolításban (kezeli a technikai berendezéseket, dekorációt készít)
 • séták, kirándulások, szabadtéri programok alkalmával kíséri a gyermekcsoportot figyelve a baleseti veszélyforrásokra
 • figyeli a gyerekek egészségi állapotát, folyadék utánpótlását, napközben ápolja, fertőző betegség esetén elkülöníti a gyereket, amíg a szülő érte nem jön
 • szükséghelyezetet, vészhelyzetet kezel, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt
 • baleset-megelőzési teendőket lát el, házirendet és egyéb szabályokat betartat
 • a váratlan eseményekről, balesetekről értesíti az illetékes szerveket és személyeket
 • kapcsolatot tart a szülőkkel, gondviselőkkel, pedagógusokkal, gyermekintézményekkel
 • adminisztrál: nyilvántartást, eseménynaplót, baleseti naplót vezet
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkakörülmények nyugodt, kiegyensúlyozott munkát tesznek lehetővé kellemes környezetben.
 • A munkavégzés általában zárt helyen, időnként a szabadban történik.
 • A tevékenység változatos, közepesen nehéz fizikai munka.
 • Gyermekotthonokban hétvégi munkavégzésre is kell számítani.
 • Közvetlen balesetveszély nincs.
Egészségügyi tényezők
 • sok mozgással járó tevékenység, amely a karokra, kézre és lábra lehet megterhelő, ezért a végtagok mozgásképessége nem lehet korlátozott
 • a gondozói tevékenység során sok az emeléssel, görnyedéssel, térdelő, guggoló testhelyzettel járó feladat, ezért ép mozgásrendszerre van szükség
 • fogyatékkal élők, illetve mozgáskorlátozottak nem képesek a foglalkozás gyakorlására
 • látás-, illetve hallássérültek csak megfelelő korrekció esetén dolgozhatnak ezen a munkaterületen (pl. szemüveg, kommunikációra képes hallókészülék -ami a verbális kommunikációt lehetővé teszi -megengedett)
 • az idült bőrbetegségek, a rohamokkal járó betegségek kizárják a foglalkozás gyakorlását
 • a foglalkozást megváltozott munkaképességűek, a Foglalkozás-egészségügyi szakorvos engedélye alapján láthatják el (pl. cukorbetegek)
Pszichikai tényezők
 • türelmet, önuralmat próbáratevő gyermeki viselkedésformák kezelése jó humorérzékkel és kreativitással
 • az érzelmi megterhelések feldolgozása nagy türelmet, érzelmi stabilitást és pozitív szemléletet igényel
 • a lelkiismeretesség, alaposság, elővigyázatosság és a segítőkészség elengedhetetlen ebben a munkakörben
 • ha az intézmény és a gyermekek érdeke úgy kívánja, az előre nem tervezett feladatokhoz is rugalmasan kell alkalmazkodni
 • a különböző kultúrákhoz, közösségekhez tartozó, sajátjától távolabb álló értékrendet követő családok elfogadása
 • a gyermekekkel való foglalkozás toleranciát, megbízhatóságot, kiegyensúlyozottságot kíván
 • a határozott, de önkritikus viselkedés szükséges
 • a gyermekszeretet, megbízhatóság, kapcsolatteremtő képesség alapkövetelmény
 • a jó konfliktuskezelési készség segíti a gyermekekkel és a szülőkkel való kapcsolattartást
 • gyors helyzetfelismerés és reagáló képesség szükséges az esetleges veszélyhelyzetek elhárításához
Várható változások
 • Az intézmények száma - a gyerekek számával párhuzamosan - fokozatosan csökken, ugyanakkor növekszik az igény a szakemberek iránt, mivel az anyák egyre fiatalabb gyerekek mellett kénytelenek újra munkát vállalni.
 • A veszélyeztetett és lelkileg sérült, valamint az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek száma nő, ezáltal egyre több "családpótló" feladat hárul az oktató, nevelő intézmények dolgozóira.
 • A fokozódó társadalmi elvárások és a specializálódás iránti igény a szakképzés folyamatos megújulását teszi szükségessé.
 • A gyerekeknek egyre kevésbé van jövőképük, a deviáns magatartásformákat a társadalom egyre jobban elfogadja, ezáltal a valós értékek közvetítése nagyrészt az oktató, nevelő intézményekre hárul a jövőben.
 • A drog-veszély, és egyéb káros szenvedélyek arányának növekedése, a munkanélküliség deprimáló és az igénytelen szórakoztatóipar romboló hatása, a családok széthullása fokozza a szakemberekkel szemben támasztott elvárásokat és növeli leterheltségüket.
 • A társadalmi elvárások és a lehetőségek közötti ellentmondás növekszik.
 • A munkaidő csökkentés, a nyugdíj korkedvezmény, a rekreációs lehetőségek és az interkultúrális lehetőségek kibővülése segítheti a kiégés, a fásultság és az érdektelenség veszélyének elkerülését ezen a munkaterületen.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (30%)
(70%) Személyközpontú
Önálló (20%)
(80%) Csoportos
Irányító (20%)
(80%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató film
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások