Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Tűzoltó - (FEOR 5252-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Tűzoltó
FEOR-kód 5252-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Beosztásától függően tűzeseteknél oltja a tüzet, megakadályozza a terjedését. Baleset estén segít a mentésben, katasztrófahelyzetekben közreműködik a károk elhárításában.
Jellemző tevékenységek
 • Ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását a gazdálkodóegységeknél
 • Szakvéleményezi az új építményeket, technológiákat tűzvédelmi szempontból
 • Tűz esetén oltja a tüzet, megakadályozza a terjedését
 • Közreműködik a katasztrófahelyzetek felszámolásában
 • Segít a károk elhárításában
 • Műszaki mentést végez a közúti, vasúti, vizi és légi balesteknén
 • Gondozza és karbantartja a tűzoltólaktanyákat, a járműveket és a műszaki eszközöket
 • Képzéseket, tájékoztatásokat tart a tűzesteke megelőzése érdekében.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés helye rendkívül változatos, mindig az adott káreset határozza meg. A munkavégzés során gyakran együtt kell működni a rendőrséggel, a polgárvédelemmel, katonasággal, illetve a lakossággal.
 • A tűzoltó az időjárási viszonyoktól függetlenül végzi a munkáját, el kell viselnie a tűző napot, az esőt és a fagyot egyaránt.
Egészségügyi tényezők
 • Forróság
 • Nedves, nyirkos környezet
 • Magas por-, pára- és zajterhelés
 • Allergizáló és vegyi anyagokkat történő munkavégzés
 • Fokozott balesteveszély: robbanásveszély, áramütés, lezuhanás, égési sérülés
Pszichikai tényezők
 • Fokozott stresszterhelés
 • Váratlan helyzetekben azonnali felelősségteljes döntés
 • Balesetek, katasztrófák helyszínein láttottak lelki feldolgozása
Várható változások
 • A technikai fejlődés miatt bekövetkező események körének várható bővülése.
 • A természeti környezet változásai miatti káresemények bekövetkezése.
 • Az urbanizációs folyamatok felgyorsulása miatti eseméynek koncentrálódása.
 • A terrorcselekmények várható következményei
 • A pszichológiai kulturáltság várható terjedése a tűzoltóság körében
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (50%)
(50%) Személyközpontú
Önálló (30%)
(70%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások