Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Temetkezési foglalkozású - (FEOR 5293-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Temetkezési foglalkozású
FEOR-kód 5293-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
 • (csoport) Szolgáltatási foglalkozások
 • (alcsoport) Egyéb szolgáltatási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Megszervezi és lebonyolítja a temetéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, gondoskodik a temető üzemeléséről, a sírok gondozásáról.
Jellemző tevékenységek
 • Fogadja a megrendelőt és kikérdezi.
 • Tájékoztat a szolgáltatásokról, ajánlatot tesz a feliratozásra, a kellékekre.
 • Egyeztet a sírhelyről és az időpontról.
 • Ellátja a megrendelőt gyászjelentéssel, értesítővel, köszönő lappal.
 • Átveszi a szükséges iratokat, elvégzi az adminisztrációt, számlát készít.
 • Tájékozódik az elhunytról.
 • Összehangolja a temetéseket, kijelöli a temetés helyét, koordinálja a közreműködők munkáját.
 • Gondoskodik a halott szállításáról, biztosítja a tárolást, hűtést.
 • Biztosítja az állandó készenlétet, a szállítójárművet szállításra alkalmas állapotban tartja.
 • Betartja a halottszállításra, valamint a rendkívüli halálesetre vonatkozó szabályokat.
 • Átveszi a ruhákat jegyzék szerint, mosdatja, borotválja és öltözteti a halottat, el készíti a temetésre, lezárja a koporsót.
 • Betartja a közegészségügyi, környezet-egészségügyi, munkabiztonsági normákat, Ügyel a kegyeleti szabályokra.
 • Biztosítja az exhumálás feltételeit, azonosítja, fóliába vagy exhumaládába helyezi a csontokat.
 • Meglévő sírhely esetén gondoskodik a sírkő bontásáról, kiássa a sírt.
 • Hamvasztásos temetés esetén ellenőrzi a hamvaszthatóság tényét, lebonyolítja a hamvasztást.
 • Biztosítja a búcsúztatás kellékeit, a ravatal eszközeinek működését.
 • Felépíti a ravatalt, elhelyezi a kellékeket, a koszorúkat.
 • Egyeztet a búcsúztatóval, felügyeli a temetést.
 • Ravataltól a sírhelyig szállítja a halottat.
 • Hamvakat szór, vagy gondoskodik a sirbahelyezésről.
 • Lebontja a ravatalt és gondoskodik a ravatalozó takarításáról.
 • Temetőgondnoki feladatokat lát el, üzemelteti, fenntartja a temetőt. Gondozza a sírokat.
 • A temetőről térképet készíttet, aktualizálja, kifüggeszti.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Váltakozó munkahelyen zárt térben, vagy a szabadban végzett, túlnyomó részben fizikai munka.
Egészségügyi tényezők
 • Ennek a munkának az elvégzése fizikailag megterhelő, különösen a sírásás és a koporsók mozgatása.
 • Egész nap talpon vannak, sokat hajladoznak, guggolnak, emelnek, ami megterheli mind a végtagokat, mind a gerincecet.
 • A hűtőházban a hideg, a kemencék nyitásakor a meleg okozhat kellemetlenséget.
 • Balesetveszélyt jelenthet a sírásók munkájában a kiásott sírba való lecsúszás vagy az omlás okozta betemetés.
 • A fertőzések elkerülésére a holttesttel való érintkezéskor és exhumáláskor védőfelszereléseket (kesztyű, maszk) ajánlatos viselni.
Pszichikai tényezők
 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság szükséges, mert a foglalkozás érzelmi megterhelést jelent.
 • Empátiával viselkedik a szolgáltatást igénybevevők élethelyzetéből adódó lelki terhei miatt.
Várható változások
 • A szolgáltatások kínálatával követni kell az igényeket.
 • Ehhez a temető technikai fejlesztése és a raktárkészlet megújítása elengedhetetlen.
 • Fontos a személyzet folyamatos felkészítése.
 • Akik ezt a szakmát szeretnék választani, azok nagy valószínűséggel el tudnak helyezkedni, mert elég nagy a fluktuáció.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (80%)
(20%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Érdekességek
A foglalkozáshoz tartozó érdekességek
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások