Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Baromfitartó és -tenyésztő - (FEOR 6122-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Baromfitartó és -tenyésztő
FEOR-kód 6122-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
 • (csoport) Mezőgazdasági foglalkozások
 • (alcsoport) Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás Gazdaságokban, állattartó telepeken tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a szárnyas haszonállatok (pl.: csirke, tyúk, gyöngytyúk, kacsa, liba, pulyka) tartását, szaporítását, tenyésztését, gondozását, tojás és hús élelmiszer alapanyagok előállítását.
Jellemző tevékenységek
 • meghatározza a tartandó állatok fajtáját és mennyiségét
 • beszerzi a szükséges engedélyeket (állategészségügyi, hatósági állatorvosi engedély pl.: vágáshoz)
 • beszerzi az állatokat, a takarmányt és a szükséges berendezéseket
 • előkészíti az állomány fogadását (pl.: pulyka telepítése esetén előkészíti a csibegyűrűt)
 • mennyiségi, minőségi átvételt és tárolást végez (pl.: meggyőződik a takarmány minőségéről)
 • optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít (pl. lámpázással melegíti a ketrecet)
 • figyelemmel kíséri az állatok viselkedését, egészségi állapotát, végrehajtja a prevenciós gyógykezelési programot
 • napi állattartási, gondozási, higiéniai feladatokat lát el (pl.: kitrágyázás, almozás)
 • neveli és hizlalja a baromfit, takarmányozási feladatokat lát el (naponta többször etet és itat kézzel vagy etető/itató berendezéssel)
 • állatjóléti teendőket végez, ellenőrzi a világítási programot, hőmérsékletet, légcserét, a vitamin- és ásványanyag-kiegészítést
 • gondoskodik a vízi szárnyasok (liba, kacsa) őrzéséről, mivel ezek az állatok nagyrészt vízben, szabadban (réten, legelőn) élnek
 • szükség szerint elkülöníti és kezeli, illetve kezelteti a gyenge, beteg állatot (pl.: értesíti az állatorvost, betartja a járványvédelmi előírásokat)
 • tenyésztési, szaporítási feladatokat végez, keltetőt üzemeltet és elvégzi a szükséges beavatkozásokat
 • növendékállatokhoz kapcsolódó gondozási feladatokat lát el, állatot jelöl, mérlegel
 • a tojásokat összegyűjti, válogatja, jelöli és csomagolja
 • elvégzi a melléktermékek kezelését
 • részt vesz az értékesítésre szánt állomány, illetve alapanyagok, termékek elő- és elkészítésében (pl. tojástermelés, tolltermelés, májtermelés területén)
 • szállítja és értékesíti az élőállatokat és a termékeket
 • tisztán tartja, takarítja a gazdasági épületeket, ólat, ketrecet, szükség szerint fertőtlenít, sterilez
 • technológiai berendezést, gépet kezel és karbantart, baromfitartásban használatos szoftvert alkalmaz
 • adminisztrációs tevékenységet végez - üzleti levelezést folytat, nyilvántartást (pl. egészségügyi nyilvántartás, tenyészkönyv) vezet, bizonylatokat állít ki (pl. szállítólevél)
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkahely - a tenyésztett szárnyasoktól is függően - változatos lehet, a legkorszerűbb, zárt, szabályozott levegőjű csarnoktól a teljesen szabad területű tartásig.
 • A különböző értékesítési, szállítási, beszerzési feladatok egy részét a telepen kívül (pl. takarmány-szállítónál, feldolgozó üzemben, tojás-átvevőnél, stb.) kell ellátni.
 • A munkahét 7 napból áll, mivel az állatokat hétvégén is el kell látni.
 • A műszakon belül általában változó, naponta ismétlődő, ciklikus munkavégzés történik.
 • A telepek általában komoly gépesítettséggel rendelkeznek (kivéve a hagyományos tartás esetében).
 • A helyiségek a páratartalom biztosítása érdekében általában klimatizáltak.
 • Jellemzőek az erős, kellemetlen szagok és zajok.
 • A környezet sokszor piszkos, nedves, poros.
Egészségügyi tényezők
 • a munkavégzés könnyű, esetenként közepesen nehéz fizikai igénybevétellel jár
 • többnyire állva (a szexálást ülve), guggolva, hajolva végzett tevékenységek jellemzőek (pl. takarítást, tojásgyűjtést - a ketrecmagasságtól függően)
 • egészségre ártalmas tényező lehet az állatoktól eredő fertőzésveszély
 • a bőrt és a légutakat irritáló fertőtlenítőszerek, a poros légtér, a takarmányadalékok és tollak allergikus megbetegedéseket okozhatnak
 • balesetveszély a gépek, berendezések kezelésekor, illetve a különböző vegyi anyagok használatakor állhat fenn
 • az emelés, cipelés rendszeres, ami megterhelheti a gericoszlopot, a karokat és a lábakat
Pszichikai tényezők
 • biztos kézzel, nyugodtan, fegyelmezetten, felelősségteljesen és lelki-ismeretesen kell dolgozni
 • fontos a jó megfigyelő és a gyors helyzetfelismerő képesség a beteg állatok mielőbbi kiszűréséhez
 • az állatok leölése idején nem előnyös a túlzott lelki érzékenység
 • általában önállóan vagy kiscsoportban dolgoznak, ami önállóságot és egyéni felelősségvállalást feltételez
 • az állatgondozáshoz nagy türelem és gondosság szükséges
 • meghatározott időpontokban, pontosan kell az állatokat etetni, itatni, ami a kötöttségekhez való nagyfokú alkalmazkodást igényel
 • az egysíkú munkafázisok ismétlése jó monotóniatűrést igényel
Várható változások
 • A gazdaságok technikai-, technológiai modernizálása, a minőségbiztosítás elterjedése kapcsán egyre inkább elvárássá válik a munkavállalókkal szemben a szakmai és műszaki ismeretek folyamatos bővítésének igénye.
 • A gépkezelés, a modern technikai eszközök használatának elsajátítása szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi, állatvédelmi, állategészségügyi előírások ezen a munkaterületen is.
 • A szakmán belüli kvalifikációs besorolás, a technikus képzés, mesteképzés fejlesztése biztosíthatja a szakmai színvonal emelkedését, az egyre növekvő minőségű termékelőállítást és ezáltal a felvevő piac bővülésére is hatással lehet.
 • Az EU-s piacok felé nyitás kapcsán alapkövetelménnyé válik a számítástechnika felhasználói szintű ismerete, és a nyelvismeret szükségessége ezen a szakterületen is.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (70%)
(30%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Multimédia
Foglalkozás bemutató mappa
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások