Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Címfestő - (FEOR 7411-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Címfestő
FEOR-kód 7411-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Ipari és építőipari foglalkozások
 • (csoport) Kézműipari foglalkozások
 • (alcsoport) Kézműipari foglalkozások
Bemutatás
Rövid leírás A megrendelői igények szerint mintákat tervez és kivitelez, falfestést, hirdetési táblát, cégtáblát készít különböző felületekre hagyományos kézi és számítógépes technológiával, elektronikus, nyomtatott, sík, illetve plasztikus megjelenítéssel.
Jellemző tevékenységek
 • felveszi a megrendelést és egyezteti az adatokat a megrendelővel
 • helyszíni felmérést végez a környezetről, a megközelítési és rálátási lehetőségekről
 • javaslatot tesz a formára, színre, betűtípusra, méretre, alapanyagra
 • grafikai tervet, külső és belső látványtervet készít, mintákat vagy betűket tervez különböző munkadarabok pl. feliratok, üveg, agyagáru vagy bádoglemez festéséhez
 • kiválasztja, megtervezteti a szükséges fény, audiovizuális, és egyéb látványtechnikai eszközöket
 • vázlat alapján megtervezi és kiszámítja a gravírozandó feliratok, minták vagy sablonok méretét
 • felméri, illetve kiszámolja az anyagszükségletet
 • számítógéppel grafikai, tipográfiai elemeket, motívumokat tervez, megalkotja a tábla képét, megszerkeszti a felirat szövegét
 • bemutatja a grafikai tervet a megrendelőnek és igény szerint módosítja azt
 • számítógépes vagy hagyományos technológiával elkészíti a táblát
 • szoftver és mintakészítő berendezés segítségével háromdimenziós metszett képeket készít, képfeldolgozó szoftvereket, programokat alkalmaz
 • méretre szabást végez, vágógéppel betűket, grafikát vág
 • a feliratok, ábrák kivitelezéséhez előkészíti a hordozóanyag felületét (pl. zsírtalanítás, csiszolás), illetve a szükséges anyagokat
 • kikeveri festékből a színeket
 • betűket, alakokat, mintákat, feliratokat vagy jeleket rendez és fest, ír, illetve nyomtat
 • sablonokat készít és mintákat, betűket rajzol vagy másol munkadarabokra
 • falfestést készít
 • díszítő szabadkézi mintákat fest különböző tárgyakra, pl. üvegre, fémtáblákra, műanyag tárgyakra, fazekasárura
 • ellenőrzi a kivitelezés minőségét és kijavítja az esetleges hibákat
 • átadja a kész terméket
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Főként vállalkozásban, önálló művészeti tevékenységben dolgoznak, amelyek sok esetben családi vállalkozások is egyben.
 • A kisvállalkozói rendszerben dolgozóknál fontos a jogosítvány megléte mivel a munkahely változó és sokszor szállítással is jár.
 • A vállalkozóként dolgozók munkabeosztása rugalmas, sajátmaguk alakítják munkaidejüket, követve a megrendelői igényeket.
 • Részben belső, egy adott műhelyben, illetve a megrendelőnél folytatott tevékenység, részben pedig külső térben végzett könnyű fizikai munka.
Egészségügyi tényezők
 • ülő, illetve álló, hajlott testhelyzetben végzett tevékenység, ami hat a vázszerkezetre, a gerincoszlopra és a végtagokra
 • egészségre ártalmas anyag a szabáskor keletkező por, és a felhasznált vegyi anyagok, festékek
 • balesetveszélyt jelent a magasból lezuhanás pl. reklámtáblák felhelyezésénél, falfestéseknél
 • néha kinn a szabadban huzatban, hidegben vagy melegben kell dolgozni
 • a finom színárnyalatok megkülönböztetéséhez nagyon jó színlátás elengedhetetlen
Pszichikai tényezők
 • az alkotó munka iránti fogékonyság szükséges
 • az aprólékos munka jó monotóniatűrést igényel
 • udvarias viselkedés a vevőkkel és megrendelőkkel
 • a megrendelő kívánságára esetleg a meggyőződésével, elképzelésével, ízlésével nem egyező alkotásokat is el kell készítenie, ami belső konfliktussal, feszültséggel járhat
Várható változások
 • A szakma erőteljesen halad a digitális nyomtatás, a 3D technika irányába, illetve egyre inkább közelít a reklámgrafikához.
 • A festett táblák iránti igény folyamatosan csökken.
 • Az új anyagok és technológiák megjelenése és elterjedése elősegíti az EU-s normáknak, a szigorodó környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (70%)
(30%) Személyközpontú
Önálló (50%)
(50%) Csoportos
Irányító (50%)
(50%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások