Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő) - (FEOR 8311-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
FEOR-kód 8311-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Helyhez kötött gépek kezelői
 • (alcsoport) Bányászati gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás A bányászatban vagy kőfejtéseken, alagút építéseken a kutató, termelő, szállító, rakodó, előkészítő munkafolyamatok során kőzetek fellazítására, feldarabolására szolgáló berendezéseket működtet.Technológiai előírásokhoz igazodva, szakmai irányítással, különböző erőforrású, mobil és stacionáris gépet kezel, üzemeltet, karbantart, kiszolgál és felügyel.
Jellemző tevékenységek
 • tanulmányozza a munkavégzéshez kapcsolódó műveleti, technológiai utasítást
 • kivonul a munkaterületre a termelőberendezésekkel és munkaeszközökkel
 • ellenőrzi a gépek rögzítettségét, működőképességét
 • ellátja üzemanyaggal, kenő- és más segédanyagokkal a gépeket
 • üzemelteti, kezeli a külfejtésű bányák (szén, érc, ásványi anyag, kő, kavics, homok, agyag) fejtő-, kitermelő-, réselő-, szállító-, rakodó- és kiszolgáló gépeit, termelvényszállító berendezéseit
 • működteti és ellenőrzi a fronti kitermelőgépek (maróhengeres, marótárcsás kombájnok, széngyaluk, stb.) és vágathajtó gépeket, fúró- és ingakocsikat
 • anyagmozgatáshoz, áthalmozáshoz pneumatikus gépet kezel, ideiglenes vasutat, illetve pályát (szalagot, csővezetéket) épít és szállítóberendezést hosszabbít
 • gépek segítségével osztályozza és rakodja a lerobbantott kőzeteket, mozgatja a készletezett anyagot
 • figyeli a fejtés, a munkaterület környezetének állapotát
 • meghibásodások esetén felderíti a hiba okát és dönt az üzemeltetés folytatásáról vagy megszüntetéséről
 • jelenti az üzemzavarokat és megteszi az elhárításhoz szükséges intézkedéseket, illetve elhárítja a felmerülő egyszerűbb hibákat
 • részt vesz a karbantartási munkákban, gépápolási feladatot végez
 • szükség szerint áttelepíti, más munkahelyre szereli át a fronti-, a vágathajtó-, rakodó- és egyéb gépeket, berendezéseket
 • eltávolítja a gépi berendezéseket, lebontja (utóhasznosításra előkészíti) a bányászati létesítményeket
 • alkalmazza és betartatja az üzemeltetés biztonsági-, üzem-, munkaegészségi-, környezetvédelmi-, tűzvédelmi előírásait
 • szükség esetén részt vesz a bányamentési feladatok ellátásában, elsősegélyt nyújt
 • környezettudatosan kezeli a veszélyes anyagokat, hulladékot
 • munkaköri dokumentációt készít: műszaki- és munkanaplót, üzemi lapot vezet, regisztrálja a termelt, és a szállított mennyiséget
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkát bányában és szabadtéren is végezhetik.
 • A gépek működés közben rendkívül hangosak, zajosak, akár fülvédő nélkül elviselhetetlen zajszint is előfordulhat.
 • A munkát szigorú technológiai előírások szabályozzák.
Egészségügyi tényezők
 • a gépkezelés órákon át tartó ülő helyzetben végzett tevékenység
 • egészségre ártalmas lehet a zaj, a rázkódás, és a sok por
 • a balesetek elkerülése érdekében az érzékszervek fokozott jelentőséggel bírnak
 • a tevékenységhez minden végtag kifogástalan használhatósága szükséges
 • a munka a karok, a kéz, az ujjak gyakori kinyújtásával jár, egyoldalú, ismétlődő, monoton mozgást jelent
Pszichikai tényezők
 • a nagy értékű gépek kezelése felelősséggel terheli a munkavállalót
 • a szisztematikus hibakeresés során előnyös, illetve szükséges a gyors reagálás
 • a monoton munka hosszabb idő után koncentrációs problémát eredményez
 • a balesetveszélyes helyzetek kezelése, megelőzése fokozott koncentrációt és pszichés igénybevételt jelent
Várható változások
 • A természeti károknak, illetve az ásványvagyon csökkenésének következtében gyakoriak a bányabezárások.
 • A környezetvédelmi előírások szigorodásának hatására, előtérbe kerül a környezetvédelmi ismeretek tudása és alkalmazása.
 • Egyre kevesebb emberi erőforrásra lesz szükség a szakmában, fokozódik az automatizáltság, előretör az elektronika, informatika szerepe a különböző bányászati munkák során (például a bányabiztonságban is).
 • A gépállapot-felügyelet (érzékelő, figyelmeztető, beavatkozó elemek), és a kockázat-alapú karbantartási rendszer bevezetése egyre fontosabbá válik a kitermeléseknél.
 • A munkabiztonsági feltételek szigorodtak az utóbbi időben.
 • A korszerűsítések, az ergonómiai feltételek javulása a dolgozói munkakörnyezetet pozitívan befolyásolják.
 • A külfejtéses berendezések zaj – és porvédelme egyre hatékonyabb, specializálódnak és korszerűsödnek a külszíni bányászat eszközei.
 • A szakirányú képzések megszűnése nem teszi vonzóvá a pályát a fiatalok számára, ami előbb-utóbb szakemberhiányhoz vezet ezen a munkaterületen.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (100%)
(0%) Személyközpontú
Önálló (40%)
(60%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások