Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője - (FEOR 8423-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője
FEOR-kód 8423-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
 • (csoport) Járművezetők és mobil gépek kezelői
 • (alcsoport) Mobil gépek kezelői
Bemutatás
Rövid leírás Kezeli az utak, utcák, terek aluljárók és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket, speciálisan átalakított járműveket. A csatornahálózattal nem rendelkező települések emésztőgödreit tartálykocsival kiszivattyúzza, és az összegyűjtött ipari és kommunális szennyvizet a kijelölt szennyvízleürítő telepen elhelyezi.
Jellemző tevékenységek
 • Diszpécsertől átveszi a napi programot, felveszi a rendelést.
 • Felszereli a gépkocsit megfelelő célberendezésekkel.
 • Vezeti a gépjárművet, betartja a közúti szabályokat.
 • Kezeli az utiokmányokat.
 • Kezeli a tehergépjárműre szerelt seprő-, mosó- és hóeltakarító (hóeke, hómaró, só- és homokszóró) berendezéseket.
 • Végigjárja és megtisztítja a megadott útvonalat.
 • Kezeli az aluljárók kőburkolatának felmosására szolgáló kisgépeket.
 • Kezeli a villamossínek kőágyát tisztító benzinmotoros kisgépeket.
 • Összegyűjti és elszállítja a lakossági hulladékot.
 • Ápolja, karbantartja, üzemanyaggal ellátja a gondjaira bízott gépeket, berendezéseket
 • Megközelíti a tisztításra váró emésztőgödröt leemeli az aknafedelet vagy kiássa.
 • Leemeli és egymáshoz erősíti a tartály oldalán elhelyezett tömlődarabok egy részét.
 • Csatlakoztatja a tömlőt a tartályhoz és bemeríti az aknába,
 • Átváltja a tartálykocsit, ellenőrzése és elindítása a kompresszort.
 • Fertőtleníti az emésztőgödröt és visszahelyezi az aknafedet.
 • Szétbontja a tömlőt és darabjait elhelyezi a tartály oldalán lévő tartóban.
 • Számlázza az elvégzett munkát, a munkadíjat beszedi és a beszedett díjakat elszámolja.
 • Kiüríti a megtelt tartálykocsit.
 • A napi munkavégzés után, illetve esetenként időszakos átvizsgálásra, vizsgára, javításra gépjárművet a műhelynek, a garázsnak leadja.
 • Kapcsolatot tart a megrendelőkkel, a szolgáltatás igénybevevőivel, munkatársakkal.
 • Dokumentálja az elvégzett tevékenységet.
 • Betartja higiéniai, munkavédelmi előírásokat.
 • Megjelenik a kötelező időszakos orvosi vizsgálaton, védőoltáson.
 • Technológiai, tűz- és munkavédelmi oktatáson részt vesz.
 • Munkája során betartja és betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi előírásokat.
Körülmények
Munkakörnyezet
 • A munkavégzés a szabadban történik így a gépkezelő ki van téve az időjárás viszontagságainak.
 • Munkaidejének nagy részét ülve, vezetéssel tölti, de a kisebb kézi gépek kezelésekor állnia és gyalogolnia is kell.
 • A tél beköszöntével a jég és hóeltakarítási munkák miatt éjszaka vagy nyújtott munkaidőben is kell dolgozni a forgalom balesetmentességének és zökkenőmentességének biztosítása érdekében.
Egészségügyi tényezők
 • A kézi gépek kezelésekor néha görnyedt testhelyzetben kell dolgozni, emelni és cipelni is kell.
 • A gépek kezelése por- és zajártalommal jár együtt.
 • A berendezések meghibásodásakor a javítási munkáknál időnként kényszer testhelyzetben, görnyedve, guggolva, mászva dolgozik, ami megterheli a gerincet és a végtagokat.
Pszichikai tényezők
 • A zaj és a vibráció nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő.
 • Az elégedetlen ügyfelek kezelése stresszt okoz.
 • A szabálykövetés, a pontosság fontossága, az együttműködési szükséglet okozhat stresszt.
Várható változások
 • A környezetvédelmi szakma fontosságának megfelelő, a modern technológiával és technikával bánni tudó szakember képzésének megvalósítása várható.
 • A szakmai képzés tananyagával alkalmazkodni fog a hulladékgazdálkodás szigorodó feltételeihez.
 • Regionális hulladékgazdálkodási-rendszerek jönnek létre (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, maradék hulladéklerakás vagy -égetés)
 • A dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése növekedni fog.
 • A környezetvédelmi technológiák be nem tartását szigorúbban fogják szankcionálni, ami bővíti a munkakör ellátásához szükséges kompetenciákat.
 • Fontos a szemléletformálás a hulladékkezelésben, ami a szakemberek és a lakosság oktatásával jár.
 • A felhagyott szeméttelepeket rekultiválják.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (20%)
(80%) Személyközpontú
Önálló (80%)
(20%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások