Hogyan használd? Klikkelj! A Szakképesítéskereső működése

OKJ-szakképesítések keresője OKJ-szakképesítések keresője

rakodómunkás - (FEOR 9223-00) Foglalkozás
Alapadatok
Megnevezés rakodómunkás
FEOR-kód 9223-00
Elhelyezkedés a FEOR-ban
 • (főcsoport) Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
 • (csoport) Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
 • (alcsoport) Szállítási foglalkozások és rakodók
Bemutatás
Rövid leírás Különféle anyagok, nyersanyagok, félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-, illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi. Emelő, mozgató, mechanikus és elektronikus rakodó-berendezéseket kezel és felügyel.
Jellemző tevékenységek
 • szemrevételezi a leendő tárolási helyet és a beérkezett anyagot a szakszerű tárolás feltételeinek biztosítása érdekében
 • a hibát, hiányosságot, sérülést jelzi a felettesének
 • a beérkezett anyagot, árut le/felszedi, kicsomagolja és azonosítóval látja el (pl. kód, címke)
 • az anyagokat, termékeket csoportosítja a megadott szempontok, előírások szerint
 • továbbítja az anyagot/árut a kijelölt tárolási helyre, raktáron belüli anyagmozgatást végez
 • előkészíti a szállításra váró anyagokat/árukat (kézzel vagy anyagmozgató gépek, eszközök segítségével)
 • anyagokat, termékeket, tömeg- és darabárukat emel, hord és szállít anyagmozgató gépekkel, rakodógéppel (pl.: kézikocsival, hidraulikus emelővel, targoncával vagy daruval)
 • különféle szállítóeszközökre, szállítószalagokra rakodja az árut
 • üzemelteti a rakodásra használt gépi berendezéseket, egyszerűbb segédeszközöket (pl.: emelők, csigák, csigasorok, csörlők, kötelek, hevederek)
 • folyékony anyagokat tartályokba, illetve tartályautókba tölt különböző tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések segítségével
 • egyezteti a fuvarokmányt és a rakományt a kiszállítandó egységrakományok előkészítése során
 • pánttal, ragasztószalaggal, fóliával vagy egyéb módon rögzíti a rakományt
 • elkülöníti a raklapon együtt nem szállítható termékeket az áruvédelmi jeleknek megfelelően elhelyezve azokat
 • ellenőrzi az áru emelhetőségét
 • betartja a technológiai és a terhelhetőségi előírásokat
 • karbantartást és műszaki ellenőrzést végez
 • tisztán tartja a rábízott gépeket, berendezéseket
 • gépnaplót és különböző kimutatásokat (üzemanyag, munkaruha) vezet
 • betartja a környezetvédelmi előírásokat a hulladék anyag kezelése során (pl. szelektíven gyűjtés, tárolás)
 • betartja a munka-, tűz- és a balesetvédelmi előírásokat
Körülmények
Munkakörnyezet
 • Balesetveszélyes munkaterület, leginkább a targoncák, emelők, daruk és egyéb eszközök mozgatása okozhat balesetet.
 • A szabadban és zárt térben egyaránt dolgozhat, amikor el kell tudni viselni a váltotó időjárási körülményeket.
 • Egyes munkaterületeken a természeti és a munkahelyi viszontagságok huzamosabb ideig tartó elviselésére is szükség lehet, pl.: eső, hideg, elemi higiénikus feltételek hiánya.
 • A zaj és porterhelés igen nagy lehet.
 • Közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka.
Egészségügyi tényezők
 • fogyatékkal élők, vagy mozgáskorlátozottak nem képesek a foglalkozás gyakorlására
 • kizárják a foglalkozás gyakorlását a rohamokkal járó betegségek, az átlagosnál gyengébb testi fejlettség és izomerő
 • a kéz és a kar mozgásképessége nem lehet korlátozott, mert a rakodógépek irányítókarjainak mozgatása igen finom és precíz mozgáskoordinációt igényel
 • a nagy tömegek emelése és pakolása, a teher megfelelő helyre történő helyezése jó látásélességet és kiváló térlátást feltételez
 • jó egyensúlyérzék, és reflexek kellenek a balesetek elkerülése érdekében
 • jó szemmérték, térlátás és méretfelismerés szükséges az anyagmozgatáshoz
 • a munkaidő nagy részében állást, járást igénylő munkát végez, melyet görnyedés, hajladozás, tartós kényszer-testhelyzettel járó tevékenység egészít ki
Pszichikai tényezők
 • kötött munkaritmushoz és munkarendhez való alkalmazkodás
 • időjárási körülményekhez és a munkahelyi környezethez való alkalmazkodás
 • alkalmazkodás a munkatársakhoz, tolerancia, higgadtság
 • az irányítás elfogadása
 • összehangolt munka szükséges az anyagmozgatás és raktározás során
 • a targonca kezelése fokozott, tartós figyelmet kíván
 • hibája esetén komoly anyagi károk, esetleg személyi sérülések keletkezhetnek, ami nagyfokú felelősségvállalást és odafigyelést kíván
Várható változások
 • Egyre szigorúbbak lesznek a környezetvédelmi előírások ezen a munkaterületen is.
 • Számítógép vezérelte gépek, elektromos anyagmozgató eszközök, vonalkódrendszerek elterjedése várható.
 • A gépkezeléshez csatlakozó társszakmák elsajátítása egyre inkább szükségessé válik az elhelyezkedéshez.
 • A gépesítés révén csökken a kézi anyagmozgatások szükségessége.
Foglalkozásjellemzők
Képességek szükségessége
 • manuális képesség
 • matematikai képesség
 • térbeli tájékozódás
 • figyelem koncentráció
 • problémamegoldás
 • kreativitás
 • stressz tolerancia
 • alkalmazkodóképesség
 • pontosság, precizitás
 • szervezőkészség
 • önállóság
 • együttműködőképesség
 • empátia
 • felelősségvállalás
 • kommunikációs készség
Jellemző munkamód
Tárgyias (90%)
(10%) Személyközpontú
Önálló (10%)
(90%) Csoportos
Irányító (0%)
(100%) Végrehajtó
Képzés
OKJ szakképesítések
Felsőoktatási szakok
Korábbi szakképesítések
Munkakörök és rokon foglalkozások
Foglalkozás és munkakörei
Rokon foglalkozások