Ajánló Ajánló

 

NPP szórólapok NPP szórólapok

Fiataloknak

 

Felnőtteknek

Pályaorientációs tananyagok Pályaorientációs tananyagok

1. A pályaismeret jelentősége

A tananyag célja, hogy felismertesse a pályaorientációra vállalkozó szakemberekkel a pálya/ munka világában történő tájékozottság fontosságát, és megismertesse azt a dinamikus viszonyt, amely a munkát végző ember és a munka/pálya kínálta lehetőségek között kialakítható.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

2. Az önismeret és szerepe a pályaépítésben

A tananyag célja, hogy a hallgató tudja értelmezni a pályafejlődést különböző pszichológiai elméletek segítségével. Tájékozott legyen a pályalélektani, a pályafejlődési és az analitikus elméletek pályaválasztást, pályafejlődést magyarázó elméleteivel. A modul sikeres elvégzése után tisztában legyen az egész életen át tartó tanulás gondolatát megalapozó szakmai fejlődés elméletével.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

3. Az EU kulcskompetenciái

A tananyag célja, hogy megismertesse a pályaorientációs szolgáltatást nyújtó szakemberekkel az EU-kulcskompetenciák bevezetésének elméleti és gyakorlati indokait, a kulcskompetenciák fő tartalmát, és gyakorlati hasznosíthatóságát, különös tekintettel a felnőttek különböző élethelyzeteiben szükséges alkalmazási igényre és lehetőségre.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

4. Az EUROPASS jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban (EURES+PLOTEUS)

A tananyag célja, hogy megismertesse a pályaorientációs szolgáltatást nyújtó szakembereket a külföldi - ezen belül elsősorban az európai uniós - képzési és munkavállalási lehetőségekkel és programokkal, valamint segítse ezen ismeretek mindennapi gyakorlatba való átültetését. A képzésben résztvevő szakemberek a tanfolyam sikeres befejezése után önállóan is használni tudják az európai mobilitást elősegítő legfontosabb, külföldi képzési és munkavállalási portálokat és programokat.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

5. Az informális álláskeresés módszerei, a munkából-munkába váltás módja

A tananyag célja, hogy megismertesse a formális álláskeresési technikák mellett az informális csatornák és a megfelelő marketing módszerek eredményes használatát.

Ma már számtalan álláskeresést segítő módszer, szolgáltatás nyújt segítséget az arra rászorulóknak, azonban a tapasztalatok szerint ezek leginkább a hagyományos álláskeresésre, az önéletrajzok elkészítésére összpontosítanak. Ez a tudás ugyan elengedhetetlen a sikeres önmenedzseléshez, azonban a személyes kapcsolatok, a már-már profi marketing módszerek alkalmazása gyakran több eredménnyel jár. Az informális álláskeresés technikáiról szól ez a képzés, amelynek elsajátítása segítséget jelent a tágan értelmezett oktatásban, közművelődésben, szociális szférában dolgozó szakemberek számára a minél magasabb színvonalú szolgáltatások biztosításában.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

6. Új lehetőségek használata - Az információkezelés új eszközrendszerének használata a pályaorientációban

A tananyag célja,hogy a résztvevők megismerkedjenek a

  • korszerű pályaorientációs munka új információkezelési lehetőségeivel;
  • a pályaorientációs kompetenciafejlesztés új – az Európai Unió által preferált – aspektusaival;
  • az internet és egyéb tömegkommunikációs eszközök (televízió, rádió, utcai kommunikációs eszközök) szerepével az életpálya-építésben, illetve a pályaorientáció részterületén;
  • a pályaépítéshez, pályatervezéshez, pályaorientációhoz, pályaválasztáshoz szükséges információkezelés módszereivel és tömegkommunikációs eszközeivel;
  • gyakorlatot szerezzenek abban, hogy klienseiket felkészítsék az információgyűjtés, információelemzés (szűrés), információalkalmazás módszereire, eljárásaira, technikáira. 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

7. Sajátos helyzetben

A tananyag célja, hogy a hallgató képes legyen értelmezni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetét, megismerje azokat a folyamatokat, amelyek a fogyatékkal élők, roma származásúak, 50 év fölöttiek, kistelepülésen élők munkavállalási és tanulási lehetőségeit meghatározzák. A hallgató szerezzen ismereteket az esélyegyenlőséget, elérhetőséget szolgáló speciális lehetőségekről, mind az állami, mind a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokról, valamint tudják alkalmazni azokat az ismereteket, amelyek a célcsoportok támogatására jöttek létre.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

8. Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formáknak?

A tananyag célja, hogy a hallgató megismerje a munka társadalom és egyén szintjén betöltött szerepét, a különböző motivációs elméleteket, a munkahelyi elégedettség kérdéseit, a munkavégzés veszélyeit és a pályaváltás okait, ezek megoldási módjait, valamint az atipikus munkavégzés főbb jellemzőit.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

9. Mit jelent, hogyan működik a LLG?

A tananyag célja, hogy a hallgató ismerje az LLG (Élethosszig tartó tanácsadás) jelentőségét, szervezeti kereteit, információs rendszerét. Legyen felkészült a pályaorientáció, az egyéni életpályák kialakításához szükséges döntések előkészítéséhez, a döntéshozatalhoz, a pályakorrekcióhoz és a szükséges egyéni tanulási utak, portfólió kialakításához szükséges támogatás biztosítására. Rendelkezzen megfelelő módszertani kultúrával és eszközrendszerrel a szükséges tanácsadás, az egyéni életpálya-építési tervek elkészítéséhez, megvalósításának támogatásához.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv

 

10. Milyen szervezetektől kaphatsz segítséget?

A tananyag célja: bemutatni az általános és fontosabb konkrét lehetőségeket a hazai karrier-pálya, illetve munkatanácsadás területén a szolgáltatások, a szolgáltatásokat biztosító intézmények és a gyakorlati hasznosítása vonatkozásában, különösen az LLG egyéni és társadalmi munkaerő-piaci hasznosulása és hasznosítása lehetőségének tükrében.

 

Hallgatói jegyzet

Tréneri kézikönyv