Kapcsolatfelvétel Kapcsolatfelvétel

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
TÁMOP 2.2.2. Projektiroda

 

Fax: +36-1/459-2099

E-mail: tamop222@lab.hu

Hírleveleink Hírleveleink

Hálózatépítés Hálózatépítés

Mik a regionális szakmai hálózat (RSZH) kiépítésének céljai?

Fő célunk a (szakképzett) pályatanácsadók és pályaorientációs részfeladatokat ellátó humán szakemberek hálózatba szervezése. Az RSZH megszületésével és működésével könnyebbé és hatékonyabbá válik a szakmai érdekvédelem, közösen kialakításra kerül az egységes módszertan, szélesebb körben elérhetővé válnak a szupervíziós szolgáltatások, továbbképzések.

Mindezek mellett az RSZH működésének fontos eredménye lehet, hogy mind a TÁMOP 2.2.2 projekt, mind pedig az ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) aktuális fejlesztései, eredményei hatékonyabban tudnak eljutni a programon kívül dolgozó pályaorientációs szakemberekhez.

 

Hogyan javítja a hálózat a tanácsadó szakemberek elérhetőségét?

A regionális szakmai hálózatba bevont szakemberek 2010 első negyedévében automatikusan be tudnak kapcsolódni az új Nemzeti Pályaorientációs Portál keretében létrejövő Tanácsadók Virtuális Közösségébe (TVK). A TVK amellett, hogy felületet biztosít a hálózat tagjainak egymással történő szakmai kapcsolattartására, azt is lehetővé teszi, hogy a pályaorientációs tanácsadást igénylők, hatékonyan meg tudják találni az igényeiknek és lehetőségeiknek leginkább megfelelő tanácsadó szakembert.

 

Hogyan épül fel a regionális szakmai hálózat (RSZH)?

A szakmai hálózat kiépülését a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, mint TÁMOP 2.2.2 projektgazda irányítja.

 

Mely szervezetek, intézmények jelentik az RSZH alapját?

  • oktatási intézmények (alapfokú, középfokú, felsőfokú, valamint felnőttképző intézmények egyaránt)
  • közművelődési intézmények
  • munkaügyi központok
  • magán munkaerő-kölcsönzők, -közvetítők
  • szakszervezeti és munkaadói pályaorientációs projektszervezetek
  • szociális és egészségügyi intézmények

 

Mikor történik az RSZH kiépítése?

A hálózat kiépítése – negyedéves látogatási tervek alapján – 2009. júliusa és 2010 júniusa között történt.

 

Milyen rendezvényekkel segítettük a hálózat kiépülését és működését?

A 2010. szeptemberéig tartó időszakban összesen 14 regionális szakmai találkozó szervezésével segítettük elő a hálózat kiépülését. A találkozók szakmai tematikájának elkészítését, valamint a szervezést az FSZH Életpálya-tanácsadás (TÁMOP 2.2.2) programirodája, valamint az érintett régió munkaügyi központja végezte.

A regionális szakmai találkozók célja, hogy közös fórumot biztosítsunk a pályaorientációval, humán szolgáltatásokkal foglalkozó szakembereknek az aktuális szakmai kérdések, dilemmák megvitatására.

 

A hálózatépítés eredményei

 További összefoglaló anyagok