Kapcsolatfelvétel Kapcsolatfelvétel

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
TÁMOP 2.2.2. Projektiroda

 

Fax: +36-1/459-2099

E-mail: tamop222@lab.hu

Akkreditációs számaink Akkreditációs számaink

FSZH intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2157


1.  téma: PL-3847; Közm./A/30/2009; Közm./I/33/2009
2.  téma: PL-3855; Közm./A/31/2009; Közm./I/34/2009
3.  téma: PL-3854; Közm./A/32/2009; Közm./I/35/2009
4.  téma: PL-3675; Közm./A/23/2009; Közm./I/26/2009
5.  téma: PL-3851; Közm./A/33/2009; Közm./I/36/2009
6.  téma: PL-3849; Közm./A/29/2009; Közm./I/32/2009
7.  téma: PL-3850; Közm./A/27/2009; Közm./I/30/2009
8.  téma: PL-3852; Közm./A/28/2009; Közm./I/31/2009
9.  téma: PL-3853; Közm./A/26/2009; Közm./I/29/2009
10. téma: PL-3856; Közm./A/25/2009; Közm./I/28/2009
11. téma: PL-3848; Közm./A/24/2009; Közm./I/27/2009

A TÁMOP 2.2.2. program keretében lezajlott 2x3 napos képzések A TÁMOP 2.2.2. program keretében lezajlott 2x3 napos képzések

A TÁMOP 2.2.2 projekt keretében 2010 első negyedévétől 2x3 napos ingyenes képzések indultak. Az ország számos pontján megvalósuló rövid, tréning jellegű tanfolyamok célja, hogy az oktatási, közművelődési, szociális szférában dolgozók tájékozottabbá váljanak az életpálya-tanácsadással kapcsolatos témákban, kérdésekben. 2011-re a program keretében 1996 szakember képzése fejeződött be sikerrel.

 

A képzéseken résztvevők és a delegáló szervezetek számára a program keretében bérköltség-támogatás és utazási költségtérítés biztosította a tréningek ideje alatt kieső munkabér pótlását.

 

A felmerült költségek és a bértámogatások hiánypótlásainak befogadási határideje 2011. május 31-e.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a költségeket igazoló elszámoló lapokat és mellékleteit (kiküldetési rendelvény, menetjegyek és számlák hiteles másolatai) a határnapig történő beérkezésig tudjuk elfogadni. Költségtérítés igénylésére ezt követően nincs lehetőség, a késedelmesen beküldött Elszámoló lapokat figyelembe venni nem áll módunkban. A nem vagy nem megfelelően hiánypótolt elszámoló lapok költségtérítésének megállapítása a rendelkezésre álló mellékletek alapján történik.

 

Az elszámolási hiánypótlások postacíme: Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 2.2.2. szakmai képzések 1438 Budapest, Pf.: 451.

Információk a 2x3 napos képzésekről Információk a 2x3 napos képzésekről
« Vissza

Képzési szolgáltatások

1. Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének és beszámításának folyamatleírása


A szolgáltatás célja: Megfelelő képet kapni a kiemelt európai uniós program elsődleges célcsoportjának tudásáról, amelyek befolyásolhatják a képzési programok megvalósulását.

A TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” kiemelt európai uniós program egyik fontos feladata a magyarországi pályaorientációs hálózat kiépítése. Az első két éves ütemterv elsődleges célcsoportja a pályaorientációs szakemberek, illetve a pályaorientáció társszakmáiban tevékenykedő szakemberek.

Az érintett csoport felmérése és rendszerbe fogása egy Regionális Szakmai Hálózat (RSzH) kiépítésén keresztül valósul meg. A felmérés egy olyan adatlap segítségével történik, melyen a tanácsadási tevékenység mellett a pályaorientáció témájával 11 fejezetben foglalkozó „Módszertani segédanyag” képzései iránti igény/érdeklődés is jelzésre kerül.

 

A felmérés személyes interjú és kérdőíves módszer alkalmazásával történik. A felmérést egy közbeszerzési eljárást sikeresen megpályázó szakmai társaság végzi, akik bevonták ezekbe a munkálatokba a Regionális Képző Központok, a felmérés tárgyát képező szakmai területen jártas munkatársait.

A képzés iránt érdeklődők a felméréskor jelzik azt az igényüket, hogy a felnőttképzési szolgáltatás során szeretnének-e előzetes tudásszint felmérésben részesülni. Amennyiben pozitív választ ad az érdeklődő, a képzési folyamat előkészítő munkálataikor kerül sor az előzetes felmérésre; elektronikus úton, a program keretében kidolgozásra került Nemzeti Pályaorientációs Portál képzésszervező felületén. Az előzetes tudásszint felmérés során elért 60 % automatikusan mentesít a modulazáró vizsga alól, és ezzel teljesítésre kerül a tudás megszerzését igazoló hivatalos dokumentum egyik feltétele.
 

Programban megvalósított képzések során az előzetes tudásszint felmérése és beszámítása az adott projektfinanszírozási, lebonyolítási kötelezettségek részét képezi, az térítésmentesen vehető igénybe.

 

Az előzetes tudásszint felmérésének dokumentálása a Nemzeti Pályaorientációs Portál képzésszervező felületén történik, az a képzési folyamat dokumentáltságára vonatkozó szabályok szerint megőrzésre és tárolásra kerül.

 

 

2. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás


A képzési szükségletek feltárása a képzéseink iránt érdeklődő, képzéseinkre jelentkező potenciális résztvevők számára biztosított díjmentes szolgáltatás.

 

A szolgáltatás célja: Annak felmérése, hogy a képzés iránt érdeklődő személyes képzési szándékai, célja és igényei egybeesnek-e az általunk biztosított képzések célrendszerével. Ugyancsak cél a tanácsadási tevékenység során a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása.

 

A szolgáltatatás megvalósításának fő folyamata: a Regionális Szakmai Hálózat kiépítéséhez használt adatlapon felmérésre kerül a 11 „Módszertani segédanyag” fejezetei iránt mutatkózó érdeklődés.

A hálózatba felvételre kerülő szakember érdeklődési körének megfelelően a 11 fejezet közül 3 fejezetet ad meg; így pontos képet kapunk a témák ismertetése iránt mutatkozó igényről. A szükségletfelmérés, személyes konzultáció keretében történik, s a TÁMOP 2.2.2 program időszaka alatt ingyenes.