Kapcsolatfelvétel Kapcsolatfelvétel

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
TÁMOP 2.2.2. Projektiroda

 

Fax: +36-1/459-2099

E-mail: tamop222@lab.hu

Akkreditációs számaink Akkreditációs számaink

FSZH intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2157


1.  téma: PL-3847; Közm./A/30/2009; Közm./I/33/2009
2.  téma: PL-3855; Közm./A/31/2009; Közm./I/34/2009
3.  téma: PL-3854; Közm./A/32/2009; Közm./I/35/2009
4.  téma: PL-3675; Közm./A/23/2009; Közm./I/26/2009
5.  téma: PL-3851; Közm./A/33/2009; Közm./I/36/2009
6.  téma: PL-3849; Közm./A/29/2009; Közm./I/32/2009
7.  téma: PL-3850; Közm./A/27/2009; Közm./I/30/2009
8.  téma: PL-3852; Közm./A/28/2009; Közm./I/31/2009
9.  téma: PL-3853; Közm./A/26/2009; Közm./I/29/2009
10. téma: PL-3856; Közm./A/25/2009; Közm./I/28/2009
11. téma: PL-3848; Közm./A/24/2009; Közm./I/27/2009

A TÁMOP 2.2.2. program keretében lezajlott 2x3 napos képzések A TÁMOP 2.2.2. program keretében lezajlott 2x3 napos képzések

A TÁMOP 2.2.2 projekt keretében 2010 első negyedévétől 2x3 napos ingyenes képzések indultak. Az ország számos pontján megvalósuló rövid, tréning jellegű tanfolyamok célja, hogy az oktatási, közművelődési, szociális szférában dolgozók tájékozottabbá váljanak az életpálya-tanácsadással kapcsolatos témákban, kérdésekben. 2011-re a program keretében 1996 szakember képzése fejeződött be sikerrel.

 

A képzéseken résztvevők és a delegáló szervezetek számára a program keretében bérköltség-támogatás és utazási költségtérítés biztosította a tréningek ideje alatt kieső munkabér pótlását.

 

A felmerült költségek és a bértámogatások hiánypótlásainak befogadási határideje 2011. május 31-e.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a költségeket igazoló elszámoló lapokat és mellékleteit (kiküldetési rendelvény, menetjegyek és számlák hiteles másolatai) a határnapig történő beérkezésig tudjuk elfogadni. Költségtérítés igénylésére ezt követően nincs lehetőség, a késedelmesen beküldött Elszámoló lapokat figyelembe venni nem áll módunkban. A nem vagy nem megfelelően hiánypótolt elszámoló lapok költségtérítésének megállapítása a rendelkezésre álló mellékletek alapján történik.

 

Az elszámolási hiánypótlások postacíme: Foglalkoztatási Hivatal TÁMOP 2.2.2. szakmai képzések 1438 Budapest, Pf.: 451.

Információk a 2x3 napos képzésekről Információk a 2x3 napos képzésekről
« Vissza

Képzési témák

1. A pályaismeret jelentősége
A képzés célja, hogy felismertesse a pályaorientációra vállalkozó szakemberekkel a pálya/ munka világában történő tájékozottság fontosságát, és megismertesse azt a dinamikus viszonyt, amely a munkát végző ember és a munka/pálya kínálta lehetőségek között kialakítható.
A modul során az alapfogalmak tisztázására kerül sor, hogy a hallgatók képesek legyenek eligazodni a foglalkozások osztályozási rendszerében, megismerjék a foglalkozások leírásának szerkezetét, a középfokú szakképzés és a felsőoktatás rendszerét.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3847; közművelődési akkreditáció: Közm./A/30/2009. (alapítási), Közm./I/33/2009. (indítási)

 

2. Az önismeret és szerepe a pályaépítésben
A képzés célja, hogy a hallgató tudja értelmezni a pályafejlődést különböző pszichológiai elméletek segítségével. Tájékozott legyen a pályalélektani, a pályafejlődési és az analitikus elméletek pályaválasztást, pályafejlődést magyarázó elméleteivel. A modul sikeres elvégzése után tisztában legyen az egész életen át tartó tanulás gondolatát megalapozó szakmai fejlődés elméletével.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3855; közművelődési akkreditáció: Közm./A/31/2009. (alapítási), Közm./I/34/2009. (indítási)

 

3. Az EU kulcskompetenciái
A képzéscélja, hogy megismertesse a pályaorientációs szolgáltatást nyújtó szakemberekkel az EU-kulcskompetenciák bevezetésének elméleti és gyakorlati indokait, a kulcskompetenciák fő tartalmát, és gyakorlati hasznosíthatóságát, különös tekintettel a felnőttek különböző élethelyzeteiben szükséges alkalmazási igényre és lehetőségre.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3854; közművelődési akkreditáció: Közm./A/32/2009. (alapítási), Közm./I/35/2009. (indítási)

 

4. Az EUROPASS jelentősége és használata, külföldi munkavállalás és képzés az EU-ban (EURES+PLOTEUS)
A képzéscélja, hogy megismertesse a pályaorientációs szolgáltatást nyújtó szakembereket a külföldi - ezen belül elsősorban az európai uniós - képzési és munkavállalási lehetőségekkel és programokkal, valamint segítse ezen ismeretek mindennapi gyakorlatba való átültetését. A képzésben résztvevő szakemberek a tanfolyam sikeres befejezése után önállóan is használni tudják az európai mobilitást elősegítő legfontosabb, külföldi képzési és munkavállalási portálokat és programokat.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3675; közművelődési akkreditáció: Közm./A/23/2009. (alapítási), Közm./I/26/2009. (indítási)

 

5. Az informális álláskeresés módszerei, a munkából-munkába váltás módja
A képzés célja, hogy megismertesse a formális álláskeresési technikák mellett az informális csatornák és a megfelelő marketing módszerek eredményes használatát.
Ma már számtalan álláskeresést segítő módszer, szolgáltatás nyújt segítséget az arra rászorulóknak, azonban a tapasztalatok szerint ezek leginkább a hagyományos álláskeresésre, az önéletrajzok elkészítésére összpontosítanak. Ez a tudás ugyan elengedhetetlen a sikeres önmenedzseléshez, azonban a személyes kapcsolatok, a már-már profi marketing módszerek alkalmazása gyakran több eredménnyel jár. Az informális álláskeresés technikáiról szól ez a képzés, amelynek elsajátítása segítséget jelent a tágan értelmezett oktatásban, közművelődésben, szociális szférában dolgozó szakemberek számára a minél magasabb színvonalú szolgáltatások biztosításában.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3851; közművelődési akkreditáció: Közm./A/33/2009. (alapítási), Közm./I/36/2009. (indítási)

 

6. Új lehetőségek használata - Az információkezelés új eszközrendszerének használata a pályaorientációban
A képzés célja,hogy a résztvevők megismerkedjenek a korszerű pályaorientációs munka új információkezelési lehetőségeivel; a pályaorientációs kompetenciafejlesztés új – az Európai Unió által preferált –aspektusaival; az internet és egyéb tömegkommunikációs eszközök (televízió, rádió, utcai kommunikációs eszközök) szerepével az életpálya-építésben, illetve a pályaorientáció részterületén; a pályaépítéshez, pályatervezéshez, pályaorientációhoz, pályaválasztáshoz szükséges információkezelés módszereivel és tömegkommunikációs eszközeivel; gyakorlatot szerezzenek abban, hogy klienseiket felkészítsék az információgyűjtés, információelemzés (szűrés), információalkalmazás módszereire, eljárásaira, technikáira.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3849; közművelődési akkreditáció: Közm./A/29/2009. (alapítási), Közm./I/32/2009. (indítási)

 

7. Sajátos helyzetben
A képzéscélja, hogy a hallgató képes legyen értelmezni a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi helyzetét, megismerje azokat a folyamatokat, amelyek a fogyatékkal élők, roma származásúak, 50 év fölöttiek, kistelepülésen élők munkavállalási és tanulási lehetőségeit meghatározzák. A hallgató szerezzen ismereteket az esélyegyenlőséget, elérhetőséget szolgáló speciális lehetőségekről, mind az állami, mind a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokról, valamint tudják alkalmazni azokat az ismereteket, amelyek a célcsoportok támogatására jöttek létre.
A hallgatók ismerjék az esélyegyenlőség növelését támogató jogszabályokat és szerezzenek jártasságot a szakirodalom feldolgozásában, valamint a jó gyakorlatok megismerésében és terjesztésében.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3850; közművelődési akkreditáció:  Közm./A/27/2009. (alapítási), Közm./I/30/2009. (indítási)

 

8. Mit értünk munka alatt és milyen vetületei vannak, atipikus munkavégzési formáknak?
A képzéscélja, hogy a hallgató megismerje a munka társadalom és egyén szintjén betöltött szerepét, a különböző motivációs elméleteket, a munkahelyi elégedettség kérdéseit, a munkavégzés veszélyeit és a pályaváltás okait, ezek megoldási módjait, valamint az atipikus munkavégzés főbb jellemzőit.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3852; közművelődési akkreditáció: Közm./A/28/2009. (alapítási), Közm./I/31/2009. (indítási)

 

9. Mit jelent, hogyan működik a LLG?
A képzés célja, hogy a hallgató ismerje az LLG (Élethosszig tartó tanácsadás) jelentőségét, szervezeti kereteit, információs rendszerét. Legyen felkészült a pályaorientáció, az egyéni életpályák kialakításához szükséges döntések előkészítéséhez, a döntéshozatalhoz, a pályakorrekcióhoz és a szükséges egyéni tanulási utak, portfólió kialakításához szükséges támogatás biztosítására. Rendelkezzen megfelelő módszertani kultúrával és eszközrendszerrel a szükséges tanácsadás, az egyéni életpálya-építési tervek elkészítéséhez, megvalósításának támogatásához.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3853; közművelődési akkreditáció: Közm./A/26/2009. (alapítási), Közm./I/29/2009. (indítási)

 

10. Milyen szervezetektől kaphatsz segítséget?
A képzés célja: bemutatni az általános és fontosabb konkrét lehetőségeket a hazai karrier-pálya, illetve munkatanácsadás területén a szolgáltatások, a szolgáltatásokat biztosító intézmények és a gyakorlati hasznosítása vonatkozásában, különösen az LLG egyéni és társadalmi munkaerő-piaci hasznosulása és hasznosítása lehetőségének tükrében.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3856; közművelődési akkreditáció: Közm./A/25/2009. (alapítási), Közm./I/28/2009. (indítási)

 

11. Munkaerő-piaci ismeretek
A képzés célja: bemutatni a hazai oktatási rendszert és annak intézményrendszerét (közoktatás, felnőttképzés, szakképzés), megismertetni a témához kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, összefüggéseket. Emellett a képzés során megismerhetők az alapvető munkaerő-piaci ismeretek, az alapvető pályaismereti fogalmak, hazai és nemzetközi trendek.
Program-akkreditációs lajstromszám: PL-3848; közművelődési akkreditáció: Közm./A/24/2009. (alapítási), Közm./I/27/2009. (indítási)