Projektválasztó Projektválasztó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Projektválasztó Projektválasztó

TÁMOP 2.2.2 - A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése

A 2008 őszén indult kiemelt program célja a hazai életpálya-tanácsadási rendszer és szolgáltatáskészlet fejlesztése. Főbb programelemek:

  • országos életpálya-tanácsadó hálózat felállítása
  • egységes szakmai protokoll kialakítása
  • az országban dolgozó humán szakemberek regionális szakmai hálózatba szervezése
  • az új Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) kialakítása
  • szakembereknek szóló (posztgraduális és érzékenyítő) képzések
  • módszertani anyagok előállítása (foglalkozásbemutató filmek és mappák)

Részletesen »

 

Nemzeti Pályaorientációs Tanács

A 2008 januárjától működő NPT, az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) magyarországi tagjaként a következő legfontosabb feladatokat látja el:

  • hazai pályaorientációs fejlesztések összegyűjtése és összahangolása
  • kapcsolódó kutatási és döntéselőkészítési tevékenységek irányítása
  • hazai fejlesztések összekapcsolása a nemzetközi szervezetek (ICCDPP, ELGPN, OECD, ILO, IAEVG) tevékenységével
  • TÁMOP 2.2.2 kiemelt program szakmai irányítása

Részletesen »

 

Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network - ELGPN) működésének célja a tagállamok életpálya tanácsadással (lifelong guidance) kapcsolatos szakpolitikai érdekeinek képviselete, valamint az EU "Oktatás és Képzés 2010", "Oktatás és Képzés 2020" munkaprogramjainak és az Európai Bizottság "Új képességek az új munkahelyek számára" című kezdeményezésének keretében végzett rendszerfejlesztések közösségi szintű összehangolása.

 

Részletesen »