Életpálya-tanácsadás az EU elnökségi rendezvényeken Életpálya-tanácsadás az EU elnökségi rendezvényeken

Az életpálya-tanácsadással/ életút-támogató pályaorientációval kapcsolatos elnökségi rendezvények a magyar elnökség idején

 

Az életpálya-tanácsadás (LLG, Lifelong Guidance) szakrendszerének magyarországi fejlesztése az elmúlt néhány évben közösségi és világviszonylatban is nagy szakmai érdeklődést váltott ki. Mind a nemzetközi szervezetek (IAEVG, ICCDPP, ELGPN) mind bilaterális alapon egyes kormányok (pl. vallonok, szlovákok, osztrákok) és szakértők vonatkozásában.

 

A TÁMOP 2.2.2. "A pályaorientáció rendszerének és tartalmának fejlesztése" című kiemelt program első két évéről készített külső szakpolitikai értékelés szerint a magyar Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) munkájához kötődő TÁMOP 2.2.2 projekt bármely ország tekintetében az egyik legszisztematikusabb kísérletnek számít, amely az állampolgárokat egész életükön át támogatni képes életpálya-tanácsadási rendszer infrastruktúrájának kiépítésére irányul. Ennek megfelelően széleskörű nemzetközi érdeklődésre tart számot. A magyar fejlesztést a Világbank és az OECD országok sorában kiemelkedőnek, az Európai Unió tagállami vonatkozásában unikálisnak mutatja be. A program folytatását és annak nemzetközi disszeminációját olyan közösségi értéknek tekinti, amelyre jelentős figyelem irányulhat az elkövetkező években is. Összességükben, ezek a kezdeményezések felölelik az életpálya-tanácsadás mind a tíz komponensét, amelyet az OECD-értékelés meghatároz (2.8 bekezdés).
 

A magyar elnökség alatt ennek következtében több rendezvény is szerveződik az életpálya-tanácsadás témakörére, illetve a szakpolitikai szinergiák fejlesztése érdekében számos más rendezvényen kerül bemutatásra a magyar LLG modell.

Rendezvények Rendezvények

7. MELLEARN Konferencia

A Felsőoktatási Hálózat az élethosszig tartó tanulásért Egyesület a Pannon Egyetemmel együttműködve rendezte meg 2011. április 21–22-én a hetedik Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning...

Európai Képesítési Keretrendszerről szóló Konferencia

Európai Képesítési Keretrendszerről szóló Konferencia (European Qualification Framework) - 2011. május 25-26. (NEFMI) A konferencia célja a 2008. évi EKKR-ajánlás megvalósításának áttekintése, az...

Foglalkoztatási Szolgálatok Elnökségi konferenciája

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSZ) Elnökségi Konferenciája - Fiatalok Munkaerő-piaci integrálódása - 2011. április 28-29. A konferencia során két műhely megbeszélés foglalkozik azzal,...

Informális EMCO ülés

Informális EMCO (Employment Commission) ülés– Ifjúsági foglalkoztatás - 2011. április 5-6. A Foglalkoztatási Bizottság informális ülésének szervezője a Nemzetgazdasági Minisztérium. A...

EuroGuidance határmenti konferencia

Euro Guidance – Nemzeti Pályainformációs Központ Közép-európai Határmenti Konferencia / "Újszerű módszerek és eszközök a karrier tanácsadásban" (rendező NPK) - 2011. május 17-18. A...

Tanulni soha nincs későn

Grundtvig - Felnőttképzési Cselekvési Terv Megvalósítása Zárókonferencia "Tanulni soha sincs későn" - 2011. március 7-9. A konferencia célja, hogy az elmúlt három évben létrejött ...

ELGPN nemzeti előkonferencia

ELGPN nemzeti előkonferencia - 2011. február 21. Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat 8. plenáris ülését megelőző nemzeti előkonferencia 100 fő hazai, pályaorientáció témájában...

ELGPN plenáris ülés

Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong Guidance Policy Network) elnökségi plenáris ülés - 2011. február 22-23. A Hálózat 8. plenáris ülése 25 ország és 150 fő...